LAGENLIG ÅNGERRÄTT


7. Lagenlig ångerrätt7.1 Ångerrätt

Du har rätt att ångra dig inom 14 dagar. Du behöver inte ange några skäl. Ångerrätten uppgår till 14 dagar fr.o.m. den dag du eller av dig utsedd tredje man, dock ej transportören, har tagit emot varorna.


Du kan utöva din ångerrätt genom att skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att ångra detta avtal (t.ex. ett skrivet brev avsänt per post, fax eller e-post) eller – om varorna har överlämnats till dig innan tidsfristen har gått ut – genom att återsända varorna.Om du vill ge oss ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att ångra detta avtal kan du använda den bifogade standardiserade ångerblanketten, vilken emellertid inte är obligatorisk.

LinkÅngerblanketten eller varureturen ska skickas till:


Esprit Online Shop

Customer Service

Stockholmer Allee 95

30539 Hannover

Tyskland


Fax: 08 55 77 67 98 (Fasta nätet)

E-mail: service@esprit.eu


För att utnyttja ångerrätten räcker det med att meddela oss om att du tänker utnyttja ångerrätten innan ångerrättens tidsfrist löper ut.


7.2 Konsekvenser av ett återkallande

Om du ångrar detta avtal, återbetalas alla betalningar som vi har erhållit från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag av sådana kostnader som uppstår om du har valt något annat leveranssätt än den erbjudna förmånliga standardleveransen), utan dröjsmål och senast fjorton dagar från den dag ditt meddelande om att du ångrar detta avtal eller ärendet har tagits emot av oss. För denna återbetalning använder vi samma betalningssätt som du har använt vid den ursprungliga transaktionen, såvida inget annat uttryckligen överenskommits. Vi kommer under inga omständigheter att debitera dig för återbetalningsavgifter.


Vi kan neka återbetalningen tills vi har återfått varorna eller tills du har verifierat att du har returnerat varorna, beroende på vilket som inträffar först.

Du ska omgående, och i varje fall senast inom fjorton dagar från den dag som du meddelar oss om att du ångrar detta avtal, återsända eller överlämna varorna. Tidsfristen är iakttagen om du skickar varorna innan tidsfristen på fjorton dagar har gått ut. Vi står för kostnaden för returfrakten. Du är ansvarig för varornas eventuella värdeminskning endast om värdeminskningen kan härledas till en annan hantering än vad som är nödvändig för att kontrollera varornas art, egenskaper och funktion.


7.3 Undantag från ångerrätt

Ångerrätten gäller inte för avtal med leverans av varor som inte är förtillverkade och som tillverkats efter kundens individuella val och anvisningar eller som enkom är tillskurna efter kundens personliga behov.