Utgivarinformation


Ansvarig för Esprit online-shop:


Esprit Retail B.V. & Co. KG

Esprit-Allee 1

40882 Ratingen

Germany


Fax: 08 55 77 67 98 (Fasta nätet)

E-Post: service@esprit.eu


Registreringsdomstol Düsseldorf: HRA 15764

VAT-nummer: DE126045055

Personligt ansvarig delägare: Esprit Nederland B.V., huvudkontor Amsterdam

Handelsregister: 34176024

Rättsliga ombud: Man Yi Yip, Michael Christopher Frenzel


Ansvarig för Esprit-app:


Esprit Global Image GmbH

Esprit-Allee 1

40882 Ratingen

Germany


Fax: 08 55 77 67 98 (Fasta nätet)

E-Post: service@esprit.eu


Registreringsdomstol Düsseldorf: HRB 47277

VAT-nummer: DE 814336381

Rättsliga ombud: Man Yi Yip


Informationen för hantering av onlinekonflikter: EU-kommissionen tillhandahåller en Internet-plattform för onlinehantering av konflikter (s.k. OS-plattform). OS-plattformen ska fungera som en plattform för hantering av konflikter utanför domstol gällande avtalskonflikter, som kan uppstå från onlineköpavtal. OS-plattformen finns under följande länk: https://ec.europa.eu/consumers/odr/


Esprit Retail B.V. & Co. KG och Esprit Global Image GmbH är inte beredda eller förpliktigade att delta i tvistlösning inför konsumentskyddsorganisation.