Uppspelning

UNIFORMEN FÖR
DEN KREATIVA SKARAN

Inspirerat av ord och erfarenheter från äkta New York-konstnärer, författare, DJs, dansare och andra kreativa som förkroppsligar en otvungen cool stil.

UNIFORMEN FÖR DEN KREATIVA SKARAN

Inspirerat av ord och erfarenheter från äkta New York-konstnärer, författare, DJs, dansare och andra kreativa som förkroppsligar en otvungen cool stil.

RULES DON'T
APPLY

RULES
DON'T APPLY

06_teaser_4_2-3_lp_denim_DM_IMG

Walt Cassidy | Author, Artist + Curator

03_teaser_2_2-3_lp_denim_DM_IMG

Gabrielle McNair | Entrepreneur

03_teaser_3_2-3_lp_denim_DM_IMG

Kim Anh | DJ, Producer + Composer

03_teaser_4_2-3_lp_denim_DM_IMG

Erika Belle | Curator, Designer + Dancer

"New York är den perfekta platsen där man kan vara ensam i mängden – vilket är helt oförenligt för väsentliga saker som kreativitet, identitet och gemenskap".

Walt Cassidy

"Som svart kvinna blev jag tvungen att ignorera samhällets standardsvar att jag inte var deras första val, eller något val överhuvudtaget, för de jobb som jag ville ha. Jag tvingades strunta i orden 'det här är inte för dig', trots att jag visste att jag var mer än kvalificerad för jobbet".

Erika Belle

06_teaser_4_2-3_lp_denim_DM_IMG

Walt Cassidy | Author, Artist + Curator

03_teaser_2_2-3_lp_denim_DM_IMG

Gabrielle McNair | Entrepreneur

"New York är den perfekta platsen där man kan vara ensam i mängden – vilket är helt oförenligt för väsentliga saker som kreativitet, identitet och gemenskap".

Walt Cassidy

03_teaser_3_2-3_lp_denim_DM_IMG

Kim Anh | DJ, Producer + Composer

03_teaser_4_2-3_lp_denim_DM_IMG

Erika Belle | Curator, Designer + Dancer

"Som svart kvinna blev jag tvungen att ignorera samhällets standardsvar att jag inte var deras första val, eller något val överhuvudtaget, för de jobb som jag ville ha. Jag tvingades strunta i orden 'det här är inte för dig', trots att jag visste att jag var mer än kvalificerad för jobbet".

Erika Belle

SOURCES
OF
INSPIRATION

06_teaser_1_2-3_lp_denim_DM_IMG

Roya Shanks | Actress

06_teaser_2_2-3_lp_denim_DM_IMG

Douglas Weiss | Entrepreneur

06_teaser_3_2-3_lp_denim_DM_IMG

Khary Simon | Creative Director

03_teaser_1_2-3_lp_denim_DM_IMG

Emeka Obi | Creative Strategist

"Ibland skapar reglerna gränser, som måste rivas.  Som queer och färgad kvinna var jag tvungen att försöka hitta min plats i ett system, som ofta inte stödjer det jag drömmer om att uppnå. Och det har gett mig viljan och styrkan att försöka nå det omöjliga."

Kim Anh

"Jag har lärt mig att man inte bryter mot reglerna, man böjer på dem i stället. Ju bättre jag förstod de institutionella reglerna i samhället, desto större insikt fick jag i vilka regler som var värda att böja på och vilka som kunde verka till min fördel".

Emeka Obi

SOURCES
OF
INSPIRATION

06_teaser_1_2-3_lp_denim_DM_IMG

Roya Shanks | Actress

06_teaser_2_2-3_lp_denim_DM_IMG

Douglas Weiss | Entrepreneur

"Ibland skapar reglerna gränser, som måste rivas.  Som queer och färgad kvinna var jag tvungen att försöka hitta min plats i ett system, som ofta inte stödjer det jag drömmer om att uppnå. Och det har gett mig viljan och styrkan att försöka nå det omöjliga."

Kim Anh

06_teaser_3_2-3_lp_denim_DM_IMG

Khary Simon | Creative Director

03_teaser_1_2-3_lp_denim_DM_IMG

Emeka Obi | Creative Strategist

"Jag har lärt mig att man inte bryter mot reglerna, man böjer på dem i stället. Ju bättre jag förstod de institutionella reglerna i samhället, desto större insikt fick jag i vilka regler som var värda att böja på och vilka som kunde verka till min fördel".

Emeka Obi

REAL PEOPLE
REAL DENIM

REAL PEOPLE
REAL DENIM

Upptäck kollektionen

Upptäck
kollektionen