DATASKYDDSINFORMATION FÖR NYHETSBREV


Vi vill att du ska känna dig trygg som kund hos oss. Detta omfattar självklart för oss att du ska känna dig säker på att vi hanterar dina data på ett ansvarsfullt sätt. Därför vill vi förklara för dig hur och varför vi hanterar dina data. Den här dataskyddsinformationen är framtagen för att uppfylla föreskrifterna i artikel 13 i EU:s allmänna dataskyddsförordning, GDPR, men för oss är transparens och ditt förtroende viktigast. Om du fortfarande har frågor efter att du läst igenom detta, är du välkommen att kontakta oss. Du kan kontakta vår kundtjänst under service@esprit.eu, våra dataskyddsombud hittar du under datenschutz[at]esprit-friends.com.


I. Allmän informationTill en början är det viktigt att fastställa vem ”vi” är. Personuppgiftsansvarig för dina data är


Esprit Europe GmbH

Esprit-Allee

40882 RatingenMed ”dina data” menar vi all information, som rör dig som identifierad eller identifierbar fysisk person.

(Här gäller lagen i artikel 4.1 i GDPR: en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.)


II. Vilka data från dig behandlar viVilka data vi konkret behandlar om dig beror på vilka av våra tjänster du använder. Dessutom skiljer vi på om du redan är medlem i Esprit Friends.


1. För tjänst med personaliserade nyhetsbrev till prenumeranter

a. När du prenumererar på vårt nyhetsbrev är det säkert viktigt för dig att de rekommendationer, erbjudanden och värdecheckar vi presenterar är intressanta för dig. Därför anpassar vi våra nyhetsbrev individuellt efter dig med en funktion som kallas personalisering.

För att personalisera nyhetsbrev behandlar vi förutom

– din e-postadress och ditt namn även

– dina grunddata, som t.ex. var du bor, ditt kön och din ålder samt

– information som vi fått genom ditt shopping-beteende i vår online-shop eller i vår Esprit-app, så kallade användningsdata. Till detta räknas förutom redan köpta artiklar t.ex. även artiklar som du har tittat på, lagt i varukorgen eller som finns på din önskelista. Det omfattar även information om hur länge du stannar kvar på våra sidor eller i vår app, hur du klickar och från vilken sida du kom till oss från. Dessa data behandlar vi emellertid inte tillsammans med ditt namn, utan under ett identifikationsnummer, en så kallad pseudonym. Därigenom kan vi därigenom säkerställa att dessa data inte behandlas manuellt av vår personal, utan automatiskt, för att så långt som möjligt kunna säkerställa din integritet.

Personaliseringen av nyhetsbreven uppnår vi genom att arbeta med segmentering. Det innebär att vi tilldelar bestämda köpvanor och beteendemönster till bestämda produkter och sedan kan rekommendera dessa i våra nyhetsbrev. Sättet vi hanterar data, samt omfattningen av data som vi hanterar, för denna segmentering ändras kontinuerligt.


b. Vi vill inte heller att våra nyhetsbrev ska innebära ett irritationsmoment för dig. Det är viktigt för oss hur du uppfattar nyhetsbrevet. Därför kontrollerar vi om du har öppnat nyhetsbrevet och vad du har intresserat dig för, det vill säga vad du klickat på. Även denna information sparar vi under en pseudonym, för att skydda din integritet. I framtiden vill vi kunna anpassa antalet nyhetsbrev vi skickar till dig, baserat på om och hur mycket du tycker om våra nyhetsbrev.


c. Om du är Esprit Friends-medlem behandlar vi också de data om dig som vi samlar in inom ramen för Friends-programmet. Detta gäller speciellt:

– registreringsdata för Esprit Friends

– data gällande inköp och lojalitetspoäng

– preferenser för reklam via e-post och post

– visat produktintresse i online-shopen och i Esprit-appen, samt

– användardata som samlats in från e-shopen och Esprit-appen

Även dessa data behandlas för att vi vill göra våra nyhetsbrev så relevanta som möjligt för dig och ge dig lämpliga erbjudanden.


d. Vi skickar bara personaliserade nyhetsbrev till dig om du aktivt prenumererar på dem, och du alltså aktivt har gett ditt samtycke. (Rättsligt regleras detta i art. 6.1.a i GDPR). För att vi ska vara säkra att vi skickar nyhetsbrevet till rätt person, skickar vi ett e-postmeddelande med en begäran om bekräftelse till dig innan vi startar prenumerationen, där vi ber dig bekräfta prenumerationen på nyhetsbrevet. Du kan avbryta prenumerationen på nyhetsbrevet här.

För att kunna se hur du använder våra nyhetsbrev (se bokstav b.), har vi kontrollerat om vi därigenom inverkar på din rätt till integritet. Eftersom vi behandlar dessa data utan att tilldela dem dig personligen, skyddas din integritet. Därför har vi ett berättigat intresse för denna behandling. (Rättsligt regleras detta i art. 6.1.f i GDPR). Om du ändå inte vill detta, kan du naturligtvis enkelt och utan kostnad göra invändning mot detta. Det gör du enklast genom att skicka ett e-postmeddelande till service@esprit.eu. OBSERVERA: Eftersom alla våra nyhetsbrev är personaliserade, kommer vi bara kunna verkställa invändningen genom att vi inte skickar fler nyhetsbrev till dig.


2. För tjänst med personaliserade nyhetsbrev till befintliga kunder

a. När du handlar i vår online-shop vill vi kunna rekommendera liknande produkter genom våra speciella nyhetsbrev för dig som redan befintlig kund. För dessa nyhetsbrev behandlar vi:

– Din e-postadress, ditt namn och de inköp du gjort hos oss.


b. Vi vill inte att du som redan befintlig kund ska uppleva våra nyhetsbrev som irriterande. Dessutom vill vi naturligtvis att de produkter vi rekommenderar dig ska vara av intresse för dig. Därför kontrollerar vi även här om du har öppnat nyhetsbrevet och vad du har intresserat dig för, det vill säga vad du klickat på. Den här informationen sparar vi under en pseudonym, för att skydda din integritet. Även här vill vi i framtiden kunna anpassa antalet nyhetsbrev vi skickar till dig, baserat på om och hur mycket du tycker om våra nyhetsbrev.


c. Sannolikheten att du intresserar dig för produkter som liknar de du redan har köpt är naturligtvis ganska stor. Detta ger oss ett berättigat intresse att skicka nyhetsbrev med liknande produkter. (Rättsligt regleras detta i art. 6.1.f i GDPR och § 7.3 i tyska konkurrenslagen, UWG.) Det kan du naturligtvis inte alls vara intresserad av. Därför har du rätt att när som helst, på ett enkelt sätt och utan kostnad, invända mot att få dessa nyhetsbrev. Det gör du enklast genom att skicka ett kort e-postmeddelande till service@esprit.eu. Efter att du gjort invändning kommer du inte få fler av våra nyhetsbrev till redan befintliga kunder.


3. Gällande våra frågor om feedback

a. Vi strävar hela tiden efter att förbättra oss. Därför är det mycket relevant för oss att höra vad du tycker om våra produkter och vår service. När du har köpt något av oss skickar vi ut en förfrågan om att svara på några frågor och ge oss feedback om din köpupplevelse. Även feedbackformuläret innehåller rekommendationer, erbjudanden och värdecheckar, som vi hoppas ska väcka ditt intresse. För att kunna skicka feedbackformuläret till dig behandlar vi samma data som för våra personaliserade nyhetsbrev till prenumeranter (se ovan). Självklart är det frivilligt att delta. Din feedback sparas principiellt anonymt i våra system. I de fall detta inte skulle vara möjligt på grund av olösta ärenden, anonymiserar vi din feedback så fort vi löst ditt ärende. Du kan när som helst begära att din feedback raderas.


b. Även när det gäller feedback-formulär undersöker vi om du har öppnat detta och var du har klickat. Detta sker i syfte att skicka relevanta

nyhetsbrev.


c. Du får bara feedback-formulär om du har lämnat samtycke till det. Samtycket till feedback-formuläret är kopplat till samtycket för nyhetsbrevet.

Även här har vi ett berättigat intresse att följa ditt användarbeteende med feedback-formuläret. (Rättsligt regleras detta i art. 6.1.f i GDPR). Om du inte vill detta, kan du naturligtvis enkelt och utan kostnad göra invändning mot hanteringen. Det gör du enklast genom att skicka ett e-postmeddelande till service@esprit.eu.


4. För våra påminnelser om tillgängliga produkter

a. Om den storlek du söker inte finns tillgänglig i vår online-shop erbjuder vi möjlighet att registrera dig för påminnelser via e-post när önskad storlek finns i lager igen. Så fort önskad artikel finns tillgänglig igen, skickar vi ett e-postmeddelande om det. För detta behandlar vi din e-postadress och informationen om vilken artikel och storlek du önskat.

Om du har prenumererat på vårt personaliserade nyhetsbrev innehåller påminnelsen om tillgängliga produkter även rekommendationer, erbjudanden och värdecheckar anpassade efter dina preferenser. Om du vill veta vad detta innebär, kan du läsa informationen ovan igen, det är samma bestämmelser som för vår tjänst med nyhetsbrev för prenumeranter.


b. Vi skickar bara påminnelser om tillgänglighet till dig om du aktivt har gett samtycke till det. (Rättsligt regleras detta i art. 6.1.a i GDPR).


III. Till vem vi överför dina uppgifterVi har anlitat tjänsteleverantörer, som har åtkomst till dina uppgifter i egenskap av uppdragsansvariga och som behandlar dessa åt oss för särskilda ändamål. Dessa uppdragsansvariga kan vara leverantörer av marknadsföringstjänster, värdtjänsteleverantörer för webbplatser, leverantörer av IT-support eller leverantörer av webbplatsanalyser. Till våra tjänsteleverantörer hör:

– Arvato SCM Solutions, An der Autobahn 22, 33333 Gütersloh, Tyskland – ansvarar för driften av Esprit Online Shop

– Defacto GmbH, Am Pestalozziring 1-2, 91058 Erlangen, Tyskland – ansvarar för driften av Esprit Friends lojalitetskortprogram

– Prudsys AG, Zwickauer Str. 16, 09112 Chemnitz, Tyskland – skapande av produktrekommendationer i e-butiken samt i Esprits nyhetsbrev

– Salesforce.com GmbH, Erika-Mann-Straße 31-37, 80636 München, Tyskland – ansvarar för driften av utskickslösningen för e-post och push-meddelanden.


IV. LagringstidData som vi sparar med ditt samtycke raderar vi så fort du drar tillbaka ditt samtycke. Data som vi behandlar på grund av ett berättigat intresse lagrar vi tills ett berättigat intresse inte längre föreligger.


V. Dina rättigheter gällande dataskyddOm du vill veta vad vi lagrar om dig, eller om du vill rätta eller radera data, kan du kontakta oss. Vi kommer utan dröjsmål hantera ditt ärende.

I enskilda fall har du följande rättigheter, under förutsättning att de rättsliga förutsättningarna är uppfyllda:

• Rätt att återta samtycke: Om du har lämnat samtycke till vissa typer av behandlingar, kan du när som helst återta detta för framtida behandling. Detta återkallande påverkar inte lagligheten för behandling före återkallandet av ditt samtycke.

• Rätt att ta del av uppgifter: Du har rätt att få ta del av de data vi har lagrade om dig, enligt regler i art. 15 i GDPR.

• Rätt till rättelse: Om du påpekar för oss att data är felaktiga eller ofullständiga har du enligt art. 16 i GDPR rätt att få dem korrigerade.

• Rätt att radera uppgifter: Om du så begär raderar vi dina data, enligt grundprinciperna i art. 17 i GDPR, såvida inte andra rättsliga regleringar (t.ex. lagliga krav på lagring) eller ett övertygande intresse från vår sida (t.ex. för att vi ska kunna tillvarata våra rättigheter och anspråk) motsäger detta.

• Rätt till begränsning av behandling: Under beaktande av förutsättningarna i art. 18 i GDPR kan du kräva att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter.

• Rätt att göra invändning: Dessutom kan du göra invändning mot behandling av dina data enligt art. 21 i GDPR (allmänna dataskyddsförordningen). Rätt att göra invändningar finns enligt vissa bestämda grunder, vilka framgår ur din speciella situation och gäller bara databehandling, vars laglighet beror på en intresseavvägning gällande profilering eller direktreklam. Vi kommer i detta fall inte fortsätta behandla dina data, såvida vi inte har laglig rätt att avvisa din invändning. Om du gör invändning mot direktreklam, inklusive profilering, kommer vi inte behandla dina data längre för dessa ändamål utan angivande av skäl.

• Rätt till överföring av data: Du har också enligt art. 20 i GDPR rätt att få tillgång till dina data i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format, eller få det skickat till tredje part.

• Klagomål till dataskyddsmyndigheter: Du kan även lämna in ett klagomål till ansvarig dataskyddsmyndighet (art. 77 i GDPR). Vi rekommenderar emellertid att du börjar med att lämna in ditt klagomål till vårt dataskyddsombud (dp@esprit.com), så att vi kan lösa ditt problem på ett snabbt och kundorienterat sätt.


Du kan göra anspråk på alla dina rättigheter under de kontaktdata som angavs i början.